Diplomat per l'European School of Osteopathy (Maidstone, GB) Professor de l'Escola d'Osteopatia de Barcelona Diplomat en Fisioteràpia (Col. 1758)