La Medicina Bio reguladora es basa en regular els processos d’autodefensa de l’organisme enfront de les diferents substàncies patògenes causants de la malaltia, equilibrant l’organisme de forma segura i efectiva, contribuint a regular...