Millors gestories a Sant Cugat

Assessories i gestories a Sant Cugat del Vallès

Analitzem algunes de les millors gestories a Sant Cugat, amb serveis presencials i serveis online. Per posar-les hem valorat les opinions dels clients, preus, serveis (fiscal, comptable, laboral, vehicles, …) i altres serveis que ofereixen aquestes assessories a autònoms, empreses (petites, mitjanes i grans), professionals i particulars.

Llistat de gestories a Sant Cugat del Vallès

Gestoría Ángel González

Des de l’assessorament més senzill a la planificació més complexa
Direcció: Avinguda de Can Picanyol, 43 1º, 3ª
08173 Sant Cugat del Vallès, Barcelona
Telèfon de contacte: 933 28 23 88
Pàgina web: www.gaag.es
Serveis d’assessorament i gestoria fiscal, financer i comptable, laboral i seguretat social, creació i administració d’empreses, targetes de transport (alta, visat, rehabilitació, transmissió, duplicat, baixes, …), contractes (notaria, registre civil, registre propietat , Ajuntament i ORGT), serveis jurídics (laboral, herències, penal, família, estrangeria), assegurances, …

Sant Cugat Consulting

Assessorament jurídic, laboral, fiscal i comptable per a autònoms, pimes i grans empreses
Direcció: Av. Corts Catalanes, 8, Trade Center II
08173 Sant Cugat del Vallès, Barcelona
Telèfon de contacte: 935 89 53 58
Pàgina web: www.santcugatconsulting.es
Assessoria fiscal, comptable, financera, laboral per a autònoms i empreses, jurídica mercantil i civil. Gestió en línia de comptabilitat i facturació.

Sanger

Advocats i assessors tributaris
Dirección: Carrer del Vallespir, 19
08173 Sant Cugat del Vallès, Barcelona
Telèfon de contacte: 935 88 40 08
Pàgina web: www.sangerabogados.com
Assessoria i gestoria comptable, fiscal i laboral

CBC Associats

La tranquil·litat per a la teva empresa
Dirección: Av. Corts Catalanes, 13, Planta 2, Despatx C
08173 Sant Cugat del Vallès, Barcelona
Telèfon de contacte: 935 04 10 62
Pàgina web: www.cbcassociats.com
Assessoria laboral (Nòmines, Seguretat Social, Acomiadaments, Incapacitats, Prevenció de riscos), fiscal i comptable.

Tens una gestoria a Sant Cugat?

També et pot interessar:

DESPATXOS PROFESSIONALS: Advocats · Assegurances · Gestories

Serveis que ofereixen les gestories i assessories de Sant Cugat del Vallès

Àrea comptable i fiscal: Comptabilitat financera de societats mercantils i civils, Comptabilitat en règim d’EDS (Estimació Directa Simplificada), Comptabilitat de costos, Controls pressupostos, Anàlisis econòmiques i financeres, Anàlisi de balanços, Conciliacions bancàries, Tràmits censals d’Hisenda, Impost d’Activitats Econòmiques, IRPF anual (Model 100/ Model 102), Retencions de lloguers (Model 115/ Model 180), Retencions y pagaments a sobre rendimients capital mobiliari (Model 123/ Model 193), Pagament a Compte activitats empresarials (Model 130), Declaració informativa donacions (Model 182), Declaració informativa sobre entitats en règim atribució de rendes (Model 184), Impost Societats (Model 200), Comptes anuals. Memòries i informes, Pagament Compte Societats (Model 202), IRPF anual no resident (Model 214 / Model 150), Declaració operacions vinculades (Model 232), Declaració informativa de despeses de guarderia (Model 233), Impost Sobre Valor Afegit (Model 303/ Model 309/ Model 390), Declaració informativa operacions amb tercers (Model 347), Declaració informativa operacions intracomunitàries (Model 349), Règim especial del comerç electrònic (Model 369), Patrimoni (Model 714), Declaració informativa relació de béns a l’extranger (Model 720), Taxes establiment turístic (Model 950), Models específics.
Àrea laboral: Alta d’empreses i treballadors a la Seguretat Social, Contractació laboral, assessorament i precontractes, Alta i baixa d’autònoms, Confecció nòmines i Assegurances Socials, Actualitzacions salarials en funció del conveni pertinent, Assistència a conciliacions i judicis de l’àmbit social , Acomiadaments, Assessorament sobre la llei de prevenció de riscos laborals, Sol·licitud de prestacions del règim general i autònom de la Seguretat Social, Comunicació d’obertura centre de treball en la Generalitat, Legalització llibre visites, Gestió d’embargaments, Convenis, revisions i actualitzacions, Tramitació de la incapacitat temporal o permanent, Tramitació i ajudes del permís de maternitat, Gran invalidesa, Càlcul i tramitació de jubilacions, Gestió i capitalització de l’atur, Protecció per mort i supervivència, Pensió de viduïtat i d’orfandat, Negociacions i fraccionaments de deutes amb Tresoreria, Amonestacions i sancions, ERTO i pròrrogues, Informes i gestions de vida laboral, Contractació i acomiadaments de treballadores de la llar.
Àrea jurídica
Dret Civil: Confecció de tot tipus de contractes, Intervenció en assumptes referits a Arrendaments Urbans, Dret matrimonial, Separacions, divorcis,…, Successions, Declaració d’hereus, Acceptació d’herències, Planificació d’herències, Dret immobiliari, Responsabilitat civil, Reclamacions de quantitat i gestió d’impagats, Assistència lletrada en tot tipus de procediments civils fins a la seva resolució final.
Dret Mercantil: Operacions societàries, Constitució, liquidació i gestió de societats, Suspensió de pagaments i fallides, Drets de Propietat industrial (marques, patents,…), Drets de Propietat intel·lectual, Competència deslleial, Confecció de tot tipus de contractació mercantil.
Dret Laboral: Assessorem en tot tipus de relacions laborals, Intervenint en matèria de contractació, Modificació de condicions de treball, Extincions contractuals de caràcter individual i col·lectiu, Procediments sancionadors.
Dret Penal: Assistència lletrada en diligències penals
Dret Fiscal: Assessorament i planificació
Dret Administratiu: Assessorament en Dret Urbanístic, Impugnació de sancions administratives, Reclamacions de responsabilitat patrimonial de l’Administració.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies