Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

Direcció i telèfons dels serveis municipals

Ajuntament de Sant Cugat

AJUNTAMENT DE SANT CUGAT

Atenció ciutadana
Plaça de la Vila, 1
Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 65 70 00
www.santcugat.cat

Casa de cultura de Sant Cugat

CASA DE CULTURA

Centre cultural
Carrer de Castellví, 8
Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 89 13 82
centresculturals.santcugat.cat/14363/centre/